ερωτικόβρυτος

ἐρωτικόβρυτος, -η, -ον (Μ)
αυτός που αναβλύζει έρωτα.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ερωτικός + -βρυτος (< βρύω) αντί ερωτό-βρυτος (πρβλ. χαριτόβρυτος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ερωτικός — ή, ό (AM ἐρωτικός, ή, όν) 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον έρωτα, αυτός που προέρχεται από έρωτα («ερωτική λύπη») 2. αυτός που εκφράζει έρωτα («ερωτική επιστολή») 3. ο επιρρεπής στον έρωτα, αυτός που εύκολα και επιπόλαια ερωτεύεται μσν.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.